PRIVAATSUSPOLIITIKA

Viimati uuendatud: 17. Aprill. 2018

Sinu privaatsus on ettevõtte Garmin jaoks oluline. Esitame selle privaatsuspoliitikas teavet selle kohta, kuidas me sinu isikuandmeid töötleme, kui lood konto Garmin, suhtled meie klienditeeninduse spetsialistidega, külastad veebisaiti www.Garmin.com või külastad teisi ettevõtte Garmin veebisaite või kasutad ettevõtte Garmin rakendusi, mis sisaldavad linki sellele privaatsuspoliitikale. Sinu privaatsus on ettevõtte Garmin jaoks oluline. Esitame selle privaatsuspoliitikas teavet selle kohta, kuidas me sinu isikuandmeid töötleme, kui lood konto Garmin, suhtled meie klienditeeninduse spetsialistidega, külastad veebisaiti www.Garmin.com või külastad teisi ettevõtte Garmin veebisaite või kasutad ettevõtte Garmin rakendusi, mis sisaldavad linki sellele privaatsuspoliitikale. privaatsusavaldus, mis kehtib teenusele Garmin Connect ning sellega ühilduvatele kantavatele ja muudele seadmetele. “Isikuandmed” on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga. Kõnealuse Privaatsuspoliitika konkreetse osa juurde liikumiseks klõpsa allolevat linki.

Ettevõtte Garmin töödeldavate Isikuandmete kategooriad

Isikuandmed, mida töötleme, kui lood ettevõtte Garmin konto:

kui lood konto Garmin, palume sul esitada oma meiliaadressi ja nime. Võid soovi korral täisnime asemel sisestada vaid eesnime või hüüdnime.

EESMÄRGID JA JURIIDILISED ALUSED:

(a) Garmin töötleb sinu meiliaadressi, sest logid oma kontole sisse oma meiliaadressi ja parooli abil. Su meiliaadressi töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin õigustatud huvi su konto turvalisuse tagamiseks.

(b) Garmin töötleb su meiliaadressi ka ettevõtte Garmin toodete, rakenduste ja kontoga seotud olulise teabe (nt tähtis ohutusalane teave või selle privaatsuspoliitika muudatused) edastamiseks. Sinu esitatav nimi seotakse sinu konto profiiliga ning see kuvatakse siis, kui avaldad kommentaare või muud sisu ettevõtte Garmin veebisaidil või rakenduses. Sinu meiliaadressi ja nime töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin õigustatud huvi edastada sulle olulist ohutusteavet või muud ettevõtte Garmin tooteid, rakendusi või kontot või selle privaatsuspoliitika muudatusi puudutavat teavet ning pakkuda sulle võimalust suhelda teiste ettevõtte Garmin kasutajatega.

(c) Kui annad nõusoleku ettevõttelt Garmin turundusteadete saamiseks, töötleb Garmin su meiliaadressi ka oma toodete ja rakendustega seotud turundusteadete edastamiseks. Juriidiline alus su meiliaadressi selliseks töötlemiseks on su nõusolek. Võid oma nõusolekust mis tahes ajal loobuda, kui muudad oma eelistusi kontol Garmin või kasutad meie turunduskirjade allosas olevat tellimusest loobumise linki. Ettevõttelt Garmin saadud turunduskirjad põhinevad konto Garmin eelistustel, Interneti-protokolli (IP) aadressi riigil, kontole Garmin lisatud Garmin-seadmetel ja konto Garmin tellimustel. Juriidiline alus nende andmete taoliseks töötlemiseks on ettevõtte Garmin õigustatud huvi klientidele saadetavate turunduskirjade hulga vähendamiseks (valime konkreetse kirja adressaadid, mitte ei saada turunduskirju nõusoleku andnud kõikidele klientidele).

(d) Kui suhtled meie klienditeenindusega, töötleb Garmin su meiliaadressi selle sidumiseks su kontoga Garmin. Kõnealuse töötluse juriidiline alus on meie õigustatud huvi kvaliteetse klienditeeninduse pakkumiseks.

ISIKUANDMED, MIDA TÖÖDELDAKSE SIIS, KUI VALID SISSELOGIMISEKS KONTOLE GARMIN SUHTLUSVÕRGUSTIKU MANDAADID:

Võid oma kontole Garmin sisse logida oma suhtlusvõrgustiku mandaatidega (nt oma Facebooki mandaatidega). Sellisel juhul küsitakse esimesel sisselogimisel nõusolekut, et suhtlusvõrgustiku pakkuja edastab ettevõttele Garmin teatud andmeid, nt su nimi, meiliaadress, profiilifoto, postitused, kommentaarid ja suhtlusvõrgustiku kontoga seotud muu teave. Suhtlusvõrgustiku sisselogimiskonfiguratsiooni tõttu teeb suhtlusvõrgustiku pakkuja ettevõttele Garmin kogu nimetatud teabe kättesaadavaks. Sellele vaatamata säilitab ja töötleb Garmin vaid su meiliaadressi. Kui sa ei soovi, et suhtlusvõrgustiku pakkuja jagaks su andmeid ettevõttega Garmin, võid Garmin kontosse sisselogimiseks suhtlusvõrgustiku identimisteabe asemel kasutada ettevõtte Garmin konto identimisteavet.

EESMÄRK JA JURIIDILINE ALUS:

Garmin seob suhtlusvõrgustiku pakkuja antud meiliaadressi su kontoga Garmin, mistõttu võid tulevikus kontosse Garmin sisse logida oma meiliaadressiga, kui sa ei soovi enam kasutada suhtlusvõrgustiku identimisteavet. Kõnealuse teabe töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin õigustatud huvi pakkuda alternatiivset sisselogimisviisi ja kaitsta su kontot.

ISIKUANDMED, MIDA TÖÖTLEME, KUI SÜNKROONID OMA SEADET GARMIN:

kui sünkroonid oma seadet teenuse Garmin Express kaudu, registreerime me edastamisega seotud andmeid, nagu sünkroonimisel kasutatav IP-aadress, sünkroonimise kellaaeg ja kuupäev, kokkujooksmiste/diagnostikalogid, seadme geograafiline asukoht, seadme teave, sünkroonimisel kasutata võrgu teave (nt WiFi või mobiilsidevõrk) ning seadme aku laetuse tase.

EESMÄRK JA JURIIDILINE ALUS:

Töötleme seda teavet, et tuvastada ja parandada vigu või lahendada sünkroonimisprobleeme. Kõnealuse teabe töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin õigustatud huvi probleemide ja sünkroonimistõrgete lahendamiseks ja kvaliteetse klienditoe pakkumiseks.

ISIKUANDMED, MIDA TÖÖTLEME, KUI SUHTLED ETTEVÕTTEGA GARMIN:

kui suhtled meie klienditeenindusega e-posti, telefoni või Interneti kaudu või personaalselt, siis kogume isikuandmeid, nagu nimi, postiaadress, telefoninumber, meiliaadress ja kontakteerumiseelistus ning su seadmeid Garmin puudutav teave, nagu seerianumber ja ostukuupäev. Võime ka koostada sündmuste logisid, mis aitavad diagnoosida toote või rakenduse jõudlusega seotud probleeme või talletada klienditoega seotud teavet. Klienditeeninduse parendamiseks võime kohaldatavatest seadustest sõltuvalt ka salvestada ja kuulata sinu ja klienditoe esindaja vestlust ning analüüsida vabatahtliku kliendiküsitluse käigus jäetud tagasisidet. Sinu nõusolekul võib meie klienditoe töötaja logida su Garmin kontosse sisse ja aidata sul probleemi tuvastada ja lahendada.

EESMÄRK JA JURIIDILINE ALUS:

Kasutame seda teavet kliendi- ja tootetoe pakkumiseks ning pakutava kliendi- ja tootetoe kvaliteedi ja laadi jälgimiseks. Nimetatud teabe töötlemise juriidiline alus on ettevõtte Garmin õigustatud huvi kvaliteetse tootetoe pakkumiseks. Juriidiline alus su Garmin kontosse sisselogimiseks (kui on asjakohane) probleemide tuvastamisel ja lahendamisel on su nõusolek, mille võid tühistada.

ISIKUANDMED, MIDA TÖÖTLEME, KUI KASUTAD AUTO NAVIGATSIOONISEADET VÕI -RAKENDUST GARMIN:

kui kasutad auto navigatsiooniseadet või -rakendust Garmin ja annad oma nõusoleku, kogub ja laadib Garmin üles sinu seadmest andmeid, nagu asukoht, kiirus, suund ning andmete salvestamise kellaaeg ja kuupäev. Kui annad nõusoleku, võib Garmin neid koondandmeid ka kolmandate isikutega jagada või neid kolmandatele isikutele müüa, et täiustada sisupakkujate liiklus-, parkimis- ja muude funktsioone kvaliteeti.

EESMÄRK JA JURIIDILINE ALUS:

Need andmed liidetakse teiste nõusoleku andnud kasutajate andmetega, et nende abil meie toodete ja rakenduste ning ettevõtte Garmin või kolmandate isikute pakutavate liiklus-, parkimis- ja muude funktsioonide kvaliteeti täiustada. Nende andmete töötlemise juriidiline alus on nõusolek, millest võid ükskõik mis ajal Garmin seadme või rakenduse sätetes loobuda.

ISIKUANDMED, MIDA ME TÖÖTLEME, KUI OSTAD ETTEVÕTTE GARMIN VEEBISAIDILT TOOTE:

kui ostad ettevõtte Garmin veebisaidilt toote, talletab Garmin sinu nime, meiliaadressi ja telefoninumbri. Me ei vaata ega talleta sinu maksekaarditeavet. Kolmas isik Adyen töötleb kliendi maksekaarditeavet, kui ettevõtte Garmin kliendid ostavad ettevõtte Garmin veebisaidil maksekaardiga. Soovitame Adyeni privaatsuspoliitika hoolega läbi vaadata.

EESMÄRK JA JURIIDILINE ALUS:

Talletame sinu nime, meiliaadressi ja telefoninumbri, et saaksime sinu tellimust töödelda ja täita. Sinu nime, meiliaadressi ja telefoninumbri töötlemise juriidiline alus on lepingu täitmine. Töötleme sinu isikuandmeid ka pettuste tuvastamise protsessi raames. Sinu isikuandmete töötlemise juriidiline alus on meie õigustatud huvi kaitsta ettevõtet Garmin ja meie kliente petturlikes tehingutes osalemise eest.

ISIKUANDMED, MIDA TÖÖTLEME, KUI KASUTAD OMA GARMIN SEADME VÕI RAKENDUSE ASUKOHAFUNKTSIOONE:

kui otsustad kasutada asukohapõhiseid teenuseid, nagu vaadata ilmateadet, liiklusteavet, kütusehindu, filmide alguskellaaegu ja kohalike ürituste teavet, Garmin rakenduses või seadmes, talletatakse sinu seadme füüsiline asukoht, et Garmin või meie teenusepakkujad saaksid sulle selliseid asukohapõhiseid teenuseid pakkuda.

EESMÄRK JA JURIIDILINE ALUS:

Seadme asukohateavet töödeldakse eesmärgiga pakkuda sulle asukohapõhiseid teenuseid. Nende andmete töötlemise juriidiline alus on lepingu täitmine.

Isikuandmete saajate kategooriad

Funktsiooniga LiveTrack kutse saatmine:

LiveTrack on teatud Garmin seadmetes olev funktsioon, mille abil saad saata valitud inimestele lingi, kust nad saavad sinu seadme reaalajas asukohta vaadata. Kuna lingile juurdepääsevad isikud näevad su Garmin seadme asukohta reaalajas, peaksid adressaadi hoolikalt valima ja olema kindel, et Garmin seadme asukohaga linki soovimatutele isikutele edasi ei saadeta.

Muud teenusepakkujad:

Garmin kasutab e-kirjade saatmiseks kolmandate isikute (nt Adobe ja Emarsys) pilveteenuste abi. Nimetatud teenused jälgivad e-kirjadega seotud tegevusi, nt kirjade avamist, kirjas sisalduvate linkide klõpsamist ja ostude sooritamist pärast linkide klõpsamist. Garmin kasutab neid andmeid e-kirjadega seotud aktiivsustaseme analüüsimiseks. Garmin kasutab kolmandatest isikutest teenusepakkujaid, et tarnida klientidele nende ostetud tooteid ning mõista paremini teenuse Garmin Express ning meie veebisaitide ja rakenduste kasutamist.

Teabe avaldamine muul viisil:

võime sinu või muude isikute isikuandmeid avalikustada: (a) sinu selgesõnalisel nõusolekul; (b) kohtumäärusest, seadusest, juriidilisest protsessist või korraldusest tulenevate nõuete täitmiseks; (c) oma sätete ja tingimuste või poliitikate jõustamiseks või (d) vajadusel seaduslike vahendite rakendamiseks või juriidiliste nõuete eest kaitsmiseks. Võime su isikuandmed edastada filiaalile, tütarettevõttele või kolmandale osapoolele ettevõtte Garmin ümberorganiseerimisel, liitumisel, müümisel, ühisettevõtte moodustamisel või mis tahes osa, vara või inventuuri üleandmisel, ülekandmisel või muul viisil paigutamisel, sh (kuid mitte sellega piiratud) seoses pankroti või sarnase protsessiga, kui isikuandmete saaja ei töötle isikuandmeid käesolevas Privaatsuspoliitikas märgistust erinevalt ilma sind eelnevalt teavitamata ja sinult nõusolekut saamata, kui seda nõuab kehtiv seadus.

Isikuandmete ülekandmine

Garmin on ülemaailmne ettevõte. Meie toodete, rakenduste ja teenuste pakkumiseks peame sinu isikuandmed võib-olla edastama teistesse Garmin ettevõtetesse muudes riikides. Vaata Garmin ettevõtteid. Euroopa Majandusliidus või Šveitsis elavate isikute isikuandmeid haldab Garmin Würzburg GmbH ja neid töötleb Garmin International, Inc. Euroopa Majandusliidus ("EEA") või Šveitsis Garmin ettevõtetest USA-s asuvasse ettevõttesse Garmin International, Inc. edastatakse isikuandmed vastavuses Euroopa Komisjoni heakskiidu saanud lepinguklauslitega. Kõik Garmin ettevõtted peavad täitma privaatsusavalduses esitatud privaatsusnõudeid.

Küpsised ja sarnased tehnoloogilised lahendused

Veebisaidid:

et aidata analüüsida, kuidas sina ja teised kasutajad ettevõtte Garmin veebisaitidel navigeerivad, ning et koguda koondstatistikat saidi kasutuse ja vastamismäära kohta, kogume me koos kolmandatest isikutest analüüsiteenusepakkujatega teatud teavet, kui külastad meie saiti. Kõnealune teave sisaldab IP-aadressi, seadme geograafilist asukohta, brauseri keelt, päringu kuupäeva ja kellaaega, külastuste kellaaegasid, klõpsatavaid lehti ja elemente (nt linke). Võime sellise teabe kogumise ja analüüsimise lihtsustamiseks kasutada oma saidil või e-kirjades küpsiseid, pikslisilte, veebimajakaid, nähtamatuid GIF-e ja muid sarnaseid vahendeid. Kasutame seda teavet oma veebisaidil parema ja asjakohasema sisu pakkumiseks, reklaamide tõhususe mõõtmiseks, probleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks ning üleüldise kasutuskogemuse parendamiseks. Samuti võime kasutada üht või mitut kolmandast isikust teenusepakkujat meie nimel veebireklaamide kuvamiseks. Nad võivad kasutada sinu saidikülastuste teabe kogumiseks pikslisilti või muud taolist tehnoloogiat ning saata selle teabe põhjal sulle huvipõhiseid reklaame. Lisateavet sellise tegevuse kohta ning meie kolmandate isikute korraldatavas andmekogumises ja -kasutamises osalemisest loobumiseks vt veebilehte Networkadvertising.org. Kui sa ei soovi, et sinu kohta kogutaks teavet eelnimetatud tehnoloogiliste vahendite abil, siis tea, et enamik veebibrausereid võimaldavad selliste tehnoloogiliste vahendite automaatset keelamist või sinu käest loa küsimist. Kui asud Euroopa Liidus või jurisdiktsioonis, kus on meie veebisaitidel küpsiste kasutamiseks vajalik sinu nõusolek, siis võid muuta veebisaitide küpsiste sätteid, ent pea meeles, et teatud küpsised on veebilehe põhifunktsioonide jaoks vajalikud ning neid küpsiseid ei saa välja lülitada.

Ettevõtte Garmin mobiilirakendused ja Garmin Express:

kogume kasutajatelt andmeid ka selle kohta, kuidas nad ettevõtte Garmin mobiilirakendusi ja teenust Garmin Express kasutavad. Kogutav analüütiline teave sisaldab serveritele rakendusega juurdepääsu kuupäeva ja kellaaega, rakenduse versiooni, seadme asukohta, keelesätet, rakendusse allalaaditud andmeid ja faile, kasutaja tegevust (nt kasutatud funktsioonid, kasutussagedus), seadme olekuteavet, seadme mudelit, riistvara ja opsüsteemi andmeid ja rakenduse tööga seotud andmeid. Garmin kasutab seda teavet oma mobiilirakenduste ja teenuse Garmin Express kvaliteedi ja töö täiustamiseks; kasulike toodete ja funktsioonide arendamiseks ja turundamiseks ning rakenduse stabiilsuse ja kasutamisega seotud probleemide võimalikult kiireks tuvastamiseks ja lahendamiseks. Kõnealuse analüütikateabe töötlemise juriidiline alus on meie õigustatud huvi, kuidas kliendid meie tooteid, rakendusi ja veebisaite kasutavad, et saaksime täiustada oma toodete, rakenduste ja veebisaitide kasutuskogemust. Allpool on esitatud mõned kolmandatest isikutest analüütika- ja muude taoliste teenuste pakkujad, kelle teenuseid me praegu kasutame.

ANALÜÜTIKATEENUSED:

  •        Google: teenusega Google Analytics jälgitakse saitide statistikat ja kasutajate demograafilisi andmeid, huvisid ning käitumist veebisaitidel. Veebisaidi leitavuse analüüsiks ja otsingumootori optimeerimise parendamiseks kasutame ka rakendust Google Search Console. Lugege lisateavet selle kohta,kuidas seda analüütikateavet kasutada, kuidas oma teabe kasutamist hallata ning kuidas teenusel Google Analytics oma teabe kasutamine keelata.
  •        Hotjar: see sait kasutab teenuse Hotjar veebianalüütikat. Hotjar aitab mõõta ja hinnata saidi kasutajate käitumist, nagu hiireklikke, hiire liikumist, klahvivajutusi (v.a isikut tõendav teave), kerimistegevust ning saidil külastatud lehti ja tehtud toiminguid. Lisateabe saamiseks vaadake teenuse Hotjar privaatsuspoliitikat. Võid teenusel Hotjar oma saidikasutuse jälgimise keelata.
  •        Azure Application Insights: Azure Application Insights aitab meil rakenduse Garmin Express kasutamist analüüsida ja kasutuskogemust parendada. Azure Application Insights on ettevõtte Microsoft teenus.
  •        HockeyApp; Crashlytics (Fabric): HockeyApp (Microsofti teenus) ja Crashlytics aitavad meil rakenduse Garmin Connect Mobile kasutamist analüüsida, et parendada kasutuskogemust ja lahendada rakenduse kokkujooksu peamisi põhjuseid.
  •        Flurry; Umeng; Amplitude: Flurry (Yahoo teenus), Umeng ja Amplitude aitavad meil paremini ettevõtte Garmin mobiilirakenduste kasutamist mõista, et parendada kasutuskogemust.

TAG MANAGEMENT:

Garmin kasutab rakendust Tealium IQ Tag Management, et hallata veebisaidi kasutuse analüüsiks vajalikke eri analüütikateenused ning pikslisildi- ja küpsiselahendusi. Kõnealuse teenuse pakkumiseks saab Tealium ettevõtte Garmin veebisaitide kasutajatelt serveri põhilogiteabe (nt IP-aadress, brauseri ja opsüsteemi teave).

RAKENDUSTE TALITLUSE JÄLGIMINE:

Garmin kasutab teenust AppDynamics, et analüüsida ja jälgida meie keeruka ökosüsteemi talitlust. Kõnealuste teenuste pakkumiseks saab AppDynamics päringute põhiteabe, sh IP-aadressi, mida läheb tarvis tavapäratute vigade ja reageerimisaegade tuvastamiseks ja diagnoosimiseks.

SOTSIAALVÕRGUD

kolmandate isikute sotsiaalvõrgud, mis pakuvad ettevõtte Garmin veebisaitidel või mobiilirakendustes interaktiivseid pistikprogramme ning sotsiaalvõrgufunktsioone (nt ühenduse loomiseks Facebooki või Google’iga, et leida sõpru kontaktidena lisamiseks või märkida leht meeldivaks), võivad kasutada küpsiseid või muid lahendusi (nt veebimajakad), et koguda teavet selle kohta, kuidas sa veebisaite ja rakendusi kasutad. See, kuidas kolmas isik seda teavet kasutab, oleneb sotsiaalvõrgu veebisaidil avaldatud privaatsuspoliitikast, mille soovitame hoolega läbi vaadata. Need kolmandad isikud võivad kasutada neid küpsiseid või muid jälgimisviise oma eesmärkidel, seostades teabe selle kohta, kuidas sa meie saiti kasutad, ükskõik milliste nende valduses olevate sinu isikuandmetega. Võime sotsiaalvõrkudest hankida ka analüütilist teavet (nt esitamised ja klikid), mis aitab mõõta meie sisu ja reklaamide tõhusust sotsiaalvõrkudes.

Lapsed

Meie veebisaidid ja rakendused pole suunatud alla 16-aastastele ning me palume, et alla 16-aastased lapsed ei edastaks oma isikuandmeid ettevõttele Garmin. Kui avastame, et oleme kogunud alla 16-aastase lapse isikuandmeid, siis teeme kõik endast oleneva, et see teave viivitamatult kustutada.

Privaatsuspoliitika uuendused

Uute toodete ja rakenduste lisamisel, kehtivate müügipakkumiste parendamisel ning tehnoloogia ja seaduste muutmisel võidakse käesolevat Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada. Privaatsuspoliitika viimase paranduse kuupäeva saad teada, kui vaatad selle lehe ülaosas sissekannet "Viimati uuendatud". Muudatused jõustuvad uuendatud Privaatsuspoliitika postitamisel. Kui tegemist on oluliste muudatustega, siis edastame vastava teate ning piirkondades, kus see on kohaldatava seadusega sätestatud, küsime su nõusolekut. See muudatusi puudutav teade edastatakse e-kirjaga või postitatakse ettevõtte Garmin veebisaitidel ja rakendustes koos Privaatsuspoliitika lingiga.

Isikuandmete säilitamine

Säilitame su isikuandmeid su Garmin konto aktiivse perioodi vältel. Kustutamisega seotud õiguste kirjeldust vt allpool olevast punktist "Sinu õigused".

Vastutav andmetöötleja ja andmekaitseametnik

Kui asud Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis, siis ettevõtte Garmin kogutud sinu isikuandmete vastutav andmetöötleja on Würzburg GmbH (aadress Beethovenstrasse 1 A & B, 97080 Würzburg, Saksamaa). Ettevõtte Garmin Euroopa Liidu andmekaitseametnik asub samal aadressil ja tema e-posti aadress on euprivacy@garmin.com. Kui asud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda või Šveitsi, siis ettevõtte Garmin kogutud sinu isikuandmete vastutav andmetöötleja on Garmin International, Inc. (aadress 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062). E-posti aadress: privacy@garmin.com.

Sinu õigused

Kui asud Euroopa Liidus, siis isikuandmete kaitse üldmääruse raames võid ettevõttelt Garmin taotleda järgmist: su isikuandmetele juurdepääs ning nende parandamine või kustutamine, andmete teisaldamine, oma isikuandmete töötluse piiramine, oma isikuandmete töötlusest keeldumine ja järelevalvega tegelevale entiteedile kaebuse esitamine. Kui asud väljaspool Euroopa Liitu, võivad sul kohaliku seaduse järgi olla sarnased õigused. Enda isikuandmete juurdepääsu, teisaldamise või kustutamise taotluse esitamiseks või kogu Garmin konto kustutamiseks ava kontohalduskeskus. Kui elad Euroopa Liidus ja soovid kasutada oma õigust andmetöötlust piirata või sellest keelduda, võta ühendust ettevõtte Garmin EL-i andmekaitseametnikuga ettevõttes Garmin Würzburg GmbH (aadress Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Saksamaa) või saada e-kiri aadressile euprivacy@garmin.com. Kui sa ei ela Euroopa Liidus, ent arvad, et kohalike seaduste järgi on sul õigus andmetöötlust piirata või sellest keelduda, saada e-kiri ettevõtte Garmin International, Inc. meiliaadressile privacy@garmin.com.